ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลเขื่องใน

เกี่ยวกับโรงพยาบาล

เกี่ยวกับโรงพยาบาลเขื่องใน
รู้จักกับเรา

ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลเขื่องใน วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลเขื่องใน คุณภาพดี มีมาตรฐาน สถานที่ทำงานน่าอยู่ ก้าวสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ พันธกิจ 1.ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ 2.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบุคลากร 3.พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 4.ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมและเป็นผู้นำในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ค่านิยม ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมรับผิดชอบ ประวัติ โรงพยาบาลตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ 6 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี บนเนื้อที่ 31 ไร่ 5 ตารางวา เป็นที่ดินราชพัสดุ ก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง งบประมาณทั้งสิ้น 1,998,000 บาท และเปิดบริการประชาชนในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2525 ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาสร้างตึกสงฆ์ขนาด 10 เตียงอีกหนึ่งหลัง งบประมาณ 780,000 บาท และในปีงบประมาณ 2532 ได้รับงบประมาณก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง งบประมาณทั้งสิ้น 10,287,509 บาท โรงพยาบาลเขื่องในได้มีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นตามลำดับ และในปีงบประมาณ 2540 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขสร้างอาคารผู้ป่วยนอก และบ้านพัก ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 11,477,000 บาท และได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 1,334,527.50 บาท สามารถเปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลเขื่องในเปิดให้บริการประชาชนอำเภอเขื่องใน และพื้นที่ใกล้เคียงในการดูแลสุขภาพอนามัย ด้วยดีเสมอมาจนถึงวันนี้ ภายใต้การบริหารงานของนายแพทย์ ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่องในคนปัจจุบัน

  • YOUR SKILL #1
  • YOUR SKILL #2
  • YOUR SKILL #3
  • YOUR SKILL #4

YOUR TEAM

Prove that you have real people working for you, with some nice looking profile pictures and links to social media.
Uploaded image

ASHLEY SIMMONS

Project Manager
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dapibus, eros at accumsan auctor, felis eros condimentum quam, non porttitor est urna vel neque
Uploaded image

TIMOTHY SPRAY

Art Director
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dapibus, eros at accumsan auctor, felis eros condimentum quam, non porttitor est urna vel neque
Uploaded image

TONYA GARCIA

Account Manager
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dapibus, eros at accumsan auctor, felis eros condimentum quam, non porttitor est urna vel neque
Uploaded image

JASON LANE

Business Development
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dapibus, eros at accumsan auctor, felis eros condimentum quam, non porttitor est urna vel neque

Testimonials

Latest news

Get in touch