รายงานผลงานการรับบริการ 6 ปีย้อนหลัง

ผู้ป่วยนอก
Showing 1-7 of 7 items.

#ปีงบประมาณจำนวน (คน)จำนวน (ครั้ง)
1255443,836171,343
2255544,193174,413
3255646,524185,084
4255745,064180,452
5255845,622184,783
6255946,175195,918
7256047,217196,396
หมายเหตุ :: นับทุก Visit ที่มารับบริการ ไม่ว่าจะได้รับการลงรหัสวินิจฉัยหรือไม่
ผู้ป่วยใน
Showing 1-7 of 7 items.

#ปีงบประมาณจำนวน (Admit)จำนวน (วัน)
125545,06822,153
225555,23716,523
325565,73818,818
425575,64819,904
525585,80919,464
625596,23126,517
725607,34525,160

รายงาน 10 อันดับโรค ในปีงบประมาณ 2560

ผู้ป่วยนอก

#รหัสวินิจฉัยชื่อโรคจำนวน
No results found.
หมายเหตุ :: นับเฉพาะ PrincipleDx ตัดกลุ่ม V,W,X,Y,Z ออก
ผู้ป่วยใน
Showing 1-20 of 20 items.

#รหัสวินิจฉัยชื่อโรคจำนวน
1J189Pneumonia, unspecified245
2E119Non-insulin-dependent diabetes mellitus, without complications160
3N185End-stage renal disease,stage 5151
4A099Gastroenteritis and colitis of unspecified origin150
5R509Fever, unspecified96
6L031Cellulitis of other parts of limb93
7N390Urinary tract infection, site not specified85
8J159Bacterial pneumonia, unspecified76
9O800Spontaneous vertex delivery72
10J209Acute bronchitis, unspecified68
11J189Pneumonia, unspecified578
12N185End-stage renal disease,stage 5316
13E119Non-insulin-dependent diabetes mellitus, without complications293
14A099Gastroenteritis and colitis of unspecified origin272
15L031Cellulitis of other parts of limb258
16N390Urinary tract infection, site not specified207
17R509Fever, unspecified184
18O800Spontaneous vertex delivery148
19P599Neonatal jaundice, unspecified143
20J159Bacterial pneumonia, unspecified137
หมายเหตุ :: นับเฉพาะ PrincipleDx ตัดกลุ่ม V,W,X,Y,Z ออก

รายงานอันดับกลุ่มโรค ในปีงบประมาณ 2560

ผู้ป่วยนอก
Showing 1-20 of 20 items.

#กลุ่มวินิจฉัยกลุ่มโรคจำนวน
1I00-I99โรคระบบไหลเวียนเลือด28,025
2J00-J99โรคระบบหายใจ19,157
3M00-M99โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม14,839
4E00-E90โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบาลิสัม11,188
5R00-R99อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและ ทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้11,144
6K00-K93โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก7,630
7F00-F99ภาวะปรวนแปรทางจิตและพฤติกรรม6,724
8A00-A99/B00-B99โรคติดเชื้อและปรสิต6,389
9N00-N99โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ4,677
10L00-L99โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง3,908
11G00-G99โรคระบบประสาท2,207
12D50-D89โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน1,741
13H00-H59โรคตารวมส่วนประกอบของตา1,726
14H60-H95โรคหูและปุ่มกกหู1,111
15C00-C97/D00-D48เนื้องอก(รวมมะเร็ง)928
16O00-O99/O80-O84ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด422
17P00-P96ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด276
18Q00-Q99รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซมผิดปกติ56
19W00-W99สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย5
20V01-V99/Y85อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา5
ผู้ป่วยใน
Showing 1-17 of 17 items.

#กลุ่มวินิจฉัยกลุ่มโรคจำนวน
1J00-J99โรคระบบหายใจ1,504
2N00-N99โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ880
3A00-A99/B00-B99โรคติดเชื้อและปรสิต867
4E00-E90โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบาลิสัม498
5L00-L99โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง494
6O00-O99/O80-O84ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด471
7R00-R99อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและ ทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้410
8I00-I99โรคระบบไหลเวียนเลือด358
9K00-K93โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก349
10F00-F99ภาวะปรวนแปรทางจิตและพฤติกรรม180
11P00-P96ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด175
12D50-D89โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน171
13C00-C97/D00-D48เนื้องอก(รวมมะเร็ง)157
14G00-G99โรคระบบประสาท105
15M00-M99โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม99
16H60-H95โรคหูและปุ่มกกหู26
17H00-H59โรคตารวมส่วนประกอบของตา16