รายงานผลงานการรับบริการ 5 ปีย้อนหลัง

ผู้ป่วยนอก
Showing 1-6 of 6 items.

#ปีงบประมาณจำนวน (คน)จำนวน (ครั้ง)
1255443,836171,343
2255544,193174,413
3255646,524185,084
4255745,064180,452
5255845,622184,783
6255946,175195,918
หมายเหตุ :: นับทุก Visit ที่มารับบริการ ไม่ว่าจะได้รับการลงรหัสวินิจฉัยหรือไม่
ผู้ป่วยใน
Showing 1-6 of 6 items.

#ปีงบประมาณจำนวน (Admit)จำนวน (วัน)
125545,06822,153
225555,23716,523
325565,73818,818
425575,64819,904
525585,80919,464
625596,23126,517

รายงาน 10 อันดับโรค ในปีงบประมาณ 2559

ผู้ป่วยนอก
Showing 1-10 of 10 items.

#รหัสวินิจฉัยชื่อโรคจำนวน
1I10Essential (primary) hypertension19,679
2J029Acute pharyngitis, unspecified4,363
3K30Dyspepsia4,068
4M626Muscle strain3,247
5N185End-stage renal disease,stage 53,172
6E119Non-insulin-dependent diabetes mellitus, without complications3,103
7R509Fever, unspecified2,848
8R42Dizziness and giddiness2,700
9J069Acute upper respiratory infection, unspecified2,462
10J40Bronchitis, not specified as acute or chronic2,043
หมายเหตุ :: นับเฉพาะ PrincipleDx ตัดกลุ่ม V,W,X,Y,Z ออก
ผู้ป่วยใน
Showing 1-10 of 10 items.

#รหัสวินิจฉัยชื่อโรคจำนวน
1J189Pneumonia, unspecified309
2A099Gastroenteritis and colitis of unspecified origin299
3A911Dengue hemorrhagic fever without shock (TM)241
4R509Fever, unspecified183
5A090Diarrhoea159
6N185Chronic kidney disease, stage 5158
7N390Urinary tract infection, site not specified157
8L031Cellulitis of other parts of limb122
9O800Spontaneous vertex delivery122
10E110Non-insulin-dependent diabetes mellitus, with coma107
หมายเหตุ :: นับเฉพาะ PrincipleDx ตัดกลุ่ม V,W,X,Y,Z ออก

รายงานอันดับกลุ่มโรค ในปีงบประมาณ 2559

ผู้ป่วยนอก
Showing 1-20 of 21 items.

#กลุ่มวินิจฉัยกลุ่มโรคจำนวน
1I00-I99โรคระบบไหลเวียนเลือด23,196
2J00-J99โรคระบบหายใจ18,550
3M00-M99โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม14,118
4R00-R99อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและ ทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้11,578
5E00-E90โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบาลิสัม10,478
6A00-A99/B00-B99โรคติดเชื้อและปรสิต8,967
7N00-N99โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ7,212
8K00-K93โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก7,168
9F00-F99ภาวะปรวนแปรทางจิตและพฤติกรรม4,590
10L00-L99โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง4,028
11H00-H59โรคตารวมส่วนประกอบของตา1,929
12G00-G99โรคระบบประสาท1,794
13W00-W99สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย1,697
14D50-D89โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน1,571
15H60-H95โรคหูและปุ่มกกหู992
16C00-C97/D00-D48เนื้องอก(รวมมะเร็ง)662
17O00-O99/O80-O84ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด447
18V01-V99/Y85อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา215
19P00-P96ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด183
20Q00-Q99รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซมผิดปกติ22
ผู้ป่วยใน
Showing 1-18 of 18 items.

#กลุ่มวินิจฉัยกลุ่มโรคจำนวน
1A00-A99/B00-B99โรคติดเชื้อและปรสิต1,111
2J00-J99โรคระบบหายใจ831
3O00-O99/O80-O84ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด513
4N00-N99โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ491
5R00-R99อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและ ทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้463
6E00-E90โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบาลิสัม345
7K00-K93โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก327
8I00-I99โรคระบบไหลเวียนเลือด325
9L00-L99โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง213
10D50-D89โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน152
11M00-M99โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม128
12P00-P96ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด128
13C00-C97/D00-D48เนื้องอก(รวมมะเร็ง)127
14F00-F99ภาวะปรวนแปรทางจิตและพฤติกรรม91
15G00-G99โรคระบบประสาท70
16H00-H59โรคตารวมส่วนประกอบของตา11
17H60-H95โรคหูและปุ่มกกหู6
18Q00-Q99รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซมผิดปกติ2