รายงานผลงานการรับบริการ 6 ปีย้อนหลัง

ผู้ป่วยนอก
Showing 1-7 of 7 items.

#ปีงบประมาณจำนวน (คน)จำนวน (ครั้ง)
1255443,836171,343
2255544,193174,413
3255646,524185,084
4255745,064180,452
5255845,622184,783
6255946,175195,918
7256033,68297,697
หมายเหตุ :: นับทุก Visit ที่มารับบริการ ไม่ว่าจะได้รับการลงรหัสวินิจฉัยหรือไม่

ข้อมูลปีงบประมาณ 2560 เป็นข้อมูล 6 เดือนแรก

ผู้ป่วยใน
Showing 1-7 of 7 items.

#ปีงบประมาณจำนวน (Admit)จำนวน (วัน)
125545,06822,153
225555,23716,523
325565,73818,818
425575,64819,904
525585,80919,464
625596,23126,517
725603,51511,623

รายงาน 10 อันดับโรค ในปีงบประมาณ 2560 6 เดือนแรก

ผู้ป่วยนอก

#รหัสวินิจฉัยชื่อโรคจำนวน
No results found.
หมายเหตุ :: นับเฉพาะ PrincipleDx ตัดกลุ่ม V,W,X,Y,Z ออก
ผู้ป่วยใน
Showing 1-10 of 10 items.

#รหัสวินิจฉัยชื่อโรคจำนวน
1J189Pneumonia, unspecified245
2E119Non-insulin-dependent diabetes mellitus, without complications160
3N185End-stage renal disease,stage 5151
4A099Gastroenteritis and colitis of unspecified origin150
5R509Fever, unspecified96
6L031Cellulitis of other parts of limb93
7N390Urinary tract infection, site not specified85
8J159Bacterial pneumonia, unspecified76
9O800Spontaneous vertex delivery72
10J209Acute bronchitis, unspecified68
หมายเหตุ :: นับเฉพาะ PrincipleDx ตัดกลุ่ม V,W,X,Y,Z ออก

รายงานอันดับกลุ่มโรค ในปีงบประมาณ 2560 6 เดือนแรก

ผู้ป่วยนอก
Showing 1-18 of 18 items.

#กลุ่มวินิจฉัยกลุ่มโรคจำนวน
1I00-I99โรคระบบไหลเวียนเลือด14,604
2J00-J99โรคระบบหายใจ9,164
3M00-M99โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม6,844
4E00-E90โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบาลิสัม5,478
5R00-R99อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและ ทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้5,185
6K00-K93โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก3,737
7A00-A99/B00-B99โรคติดเชื้อและปรสิต3,187
8F00-F99ภาวะปรวนแปรทางจิตและพฤติกรรม3,018
9N00-N99โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ2,303
10L00-L99โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง1,589
11G00-G99โรคระบบประสาท1,107
12H00-H59โรคตารวมส่วนประกอบของตา857
13D50-D89โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน796
14H60-H95โรคหูและปุ่มกกหู489
15C00-C97/D00-D48เนื้องอก(รวมมะเร็ง)362
16O00-O99/O80-O84ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด197
17P00-P96ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด137
18Q00-Q99รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซมผิดปกติ25
ผู้ป่วยใน
Showing 1-17 of 17 items.

#กลุ่มวินิจฉัยกลุ่มโรคจำนวน
1J00-J99โรคระบบหายใจ732
2N00-N99โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ418
3A00-A99/B00-B99โรคติดเชื้อและปรสิต413
4E00-E90โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบาลิสัม269
5O00-O99/O80-O84ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด238
6R00-R99อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและ ทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้213
7I00-I99โรคระบบไหลเวียนเลือด184
8L00-L99โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง175
9K00-K93โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก173
10D50-D89โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน83
11P00-P96ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด77
12F00-F99ภาวะปรวนแปรทางจิตและพฤติกรรม76
13M00-M99โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม58
14C00-C97/D00-D48เนื้องอก(รวมมะเร็ง)52
15G00-G99โรคระบบประสาท49
16H60-H95โรคหูและปุ่มกกหู12
17H00-H59โรคตารวมส่วนประกอบของตา8