ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1มอบหมาย-ตัวชี้วัด-PA-ตัวชี้วัดตรวจราชการ-ปี-60-รพ.ตระการฯ-Final2016-11-16 13:41:23
2บันทึกยืมพัสดุใช้กับคนไข้2016-10-25 15:11:10
3ใบส่งคืนพัสดุ2016-10-25 15:10:56
4ใบโอนย้ายครุภัณฑ์2016-10-25 15:10:21
5ใบยืมครุภัณฑ์2016-10-25 15:10:01
6ใบเบิกครุภัณฑ์2016-10-25 15:09:47
7แบบขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์2016-10-25 15:09:26
8ใบลาพักผ่อน2016-10-20 09:44:15
9ใบลาออก2016-10-20 09:43:49
10ใบลากิจ2016-10-20 09:43:12