ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุรินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร

โรงพยาบาลเขื่องใน ขอเผยแพร่ เอกสารประกวดราคา รายละเอียด ตามแนบท้ายนี้

 

1. ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

2. เอกสารประกวดราคา

3. รายละเอียดคุณลักษณะ

4. รายละเอียดราคากลาง

วันที่ประกาศข่าว : 2018-08-23

ปรับปรุงล่าสุด : 2018-08-23

จำนวนการเข้าชม : 1042