กิจกรรม

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
1ชมรมลูกจ้างโรงพยาบาลเขื่องใน ร่วมทำกิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณโรงพยาบาล 11 พฤศจิกายน 2559โรงพยาบาบาลเขื่องใน2016-11-11
2รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพ 10 ตรวจเยี่ยมเขื่องในโมเดล 18 พฤศจิกายน 2559โรงพยาบาบาลเขื่องใน2016-11-18
3คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขื่องใน ร่วมงาน "รวมพลังแห่งความภักดี"ที่ว่าการอำเภอเขื่องใน2016-11-22
4คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขื่องในร่วมต้อนรับ นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอเขื่องใน เยี่ยมให้กำลังใจผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรงพยาบาลเขื่องใน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559โรงพยาบาบาลเขื่องใน2017-01-14
5วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็น“วันโลกต้านเอดส์” (WORLD AIDS DAY)โรงพยาบาบาลเขื่องใน2016-12-01
6อบรมการบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี 1 ธันวาคม 2559โรงพยาบาบาลเขื่องใน2017-01-14
7เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขื่องในร่วมกันออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน 7 ธันวาคม 2559โรงพยาบาบาลเขื่องใน2016-12-07
8การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและจัดการความรู้ระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง(เขื่องในโมเดล) 8 ธันวาคม 2559โรงพยาบาบาลเขื่องใน2016-12-08
9โรงพยาบาลเขมราฐและ รพ.สต.ขามใหญ่ ดูงาน DMS เขื่องในโมเดล 21 ธันวาคม 2559โรงพยาบาบาลเขื่องใน2016-12-21
10เสวนาเรื่องภาคประชารัฐเขื่องใน Model:NCD คุณภาพจัดการได้ ห่างไกลโรคตา ไต ตีน หัวใจโรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์2016-12-28
11"เชิญชวนออกกำลังกาย" วันแรก ครั้งแรก ของปี 2560 สนองตามนโยบายรัฐบาลโรงพยาบาบาลเขื่องใน2017-01-04
12ไหว้สักการะ ศาลปูแดง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560โรงพยาบาบาลเขื่องใน2017-01-06
13โรงพยาบาลยโสธรดูงานเขื่องในโมเดล 9 มกราคม 2560โรงพยาบาบาลเขื่องใน2017-01-09
14นำเสนอ"เขื่องในโมเดล " ในการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิด " Inner Power, Togeter We Can "โดย นายแพทย์ ดนัย เจียรกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 14-16 มีนาคม 2560HA National Forum2017-03-14
15วัน อสม. แห่งชาติ อำเภอเขื่องใน 20 มีนาคม 2560อำเภอเขื่องใน2017-03-20
16นายแพทย์ดนัย เจียรกูล และคณะ ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ "ธรรมนูญ อยู่ดีมีสุข ตำบลหัวดอน" วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560ตำบลหัวดอน2017-02-22