ชมรมลูกจ้างโรงพยาบาลเขื่องใน ร่วมทำกิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณโรงพยาบาล 11 พฤศจิกายน 2559

ชมรมลูกจ้างโรงพยาบาลเขื่องใน ร่วมทำกิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณโรงพยาบาล 11 พฤศจิกายน 2559

วันที่โพสต์ : 2016-11-11 สถานที่ : โรงพยาบาบาลเขื่องใน