"เชิญชวนออกกำลังกาย" วันแรก ครั้งแรก ของปี 2560 สนองตามนโยบายรัฐบาล

"เชิญชวนออกกำลังกาย"
วันแรก ครั้งแรก ของปี 2560
สนองตามนโยบายรัฐบาล

วันที่โพสต์ : 2017-01-04 สถานที่ : โรงพยาบาบาลเขื่องใน