ดร.นพ.สาโรช สมชอบ เป็นตัวแทนรับรางวัล NCD clinic push award โรงพยาบาลขนาดเล็ก ระดับเขต งาน NCD forum ณ อิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ดร.นพ.สาโรช สมชอบ เป็นตัวแทนรับรางวัล NCD clinic push award
โรงพยาบาลขนาดเล็ก ระดับเขต งาน NCD forum ณ อิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

วันที่โพสต์ : สถานที่ :